ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ DE BICICLETES A SABADELL

CAPÍTOL V. BICICLETES

Article 12. Normes generals

Imatge11.Les bicicletes hauran de circular obligatòriament pel carril bici o itineraris senyalitzats, respectant en tot cas l’amplada i límits d’aquest, així com les marques vials i la senyalització. Quan no n’existeixin, circularan per la calçada.
Quan es donin les condicions previstes a l’apartat 6 d’aquest article, podran circular per les voreres.

2. Quan el carril bici estigui situat en la vorada, els vianants el podran creuar, però no hi podran romandre ni caminar-hi. Els ciclistes respectaran sempre la preferència de pas dels vianants que el travessin i no podran superar la velocitat de 20 Km/h.

3. Quan el carril bici estigui situat a la calçada, els vianants l’hauran de creuar pels llocs degudament senyalitzats i no el podran ocupar ni caminar-hi.

4. Quan els ciclistes circulin per la calçada, ho faran obligatòriament pels carrils més propers a les voreres, tot podent ocupar la part central d’aquests. Quan estigui expressament permès i senyalitzat, les bicicletes podran circular pels carrils reservats a altres.

5. Les bicicletes, quan circulin a la calçada com a vehicles, gaudiran de prioritat de pas respecte dels vehicles, en els següents casos:

 • a) Quan circulin per un carril bici, pas per a ciclistes o voral degudament senyalitzats.
 • b) Quan per entrar en una altra via el vehicle de motor giri a dreta o esquerra, en els casos permesos, i hi hagi un ciclista a prop.
 • c) Quan, circulant en grup, el primer ja hagi iniciat l’encreuament o hagi entrat en una rotonda. En tot cas, tindran les prioritats i obligacions previstes a les normes vigents de trànsit.

6. En el cas de que no existeixi carril bici o altre via de les especificades en l’apartat 1 d’aquest article, les bicicletes podran circular, excepte en moments d’aglomeració de vianants, per:

 • a) Les voreres, andanes i passeigs de més de 5 metres d’amplada.
 • b) Parcs públics i àrees de vianants.
 • c) Zones de prioritat invertida en els dos sentits de circulació.

Als efectes expressats en aquest article, s’entendrà que hi ha aglomeració quan no sigui possible conservar 1 metre de distància entre la bicicleta i els vianants que hi circulin, o circular en línia recta 5 metres de manera continuada. Les condicions de circulació de les bicicletes en aquests espais reservats per als vianants seran les següents:

 • a) Hauran de respectar sempre la preferència dels vianants.
 • b) Adequaran la velocitat a la dels vianants, sense superar els 10 Km/h.
 • c) S’abstindran de fer ziga-zagues o qualsevol altre maniobra que pugui afectar a la seguretat dels vianants, respectant la distància de 1 metre de separació.
 • d) Hauran d’evitar circular a menys d’1 metre de les façanes.

7. Als carrers i vies urbanes d’especial ús, aglomeració i/o habitual concentració de persones, l’Ajuntament establirà aquelles restriccions que consideri oportunes, tot senyalitzant pertinentment la zona i establint alternatives. 11

8. Els conductors de bicicletes no podran circular amb el vehicle recolzat només en una roda, ni agafar-se a vehicles en marxa.

9. Els conductors de vehicles motoritzats que pretenguin avançar a un ciclista ho faran extremant les precaucions, canviant de carril de circulació, sempre i quan quedi, com a mínim, un espai lateral de 1,5 metres entre la bicicleta i el vehicle. Així mateix, quan circulin darrera d’una bicicleta, mantindran una distància de seguretat prudencial i proporcional a la velocitat, que mai podrà ésser inferior a 3 metres.

10. Els altres vehicles no podran circular ni aturar-se en els carrils reservats per a bicicletes.

11. Les bicicletes hauran de dur un timbre i, quan circulin de nit o quan existeixin condicions meteorològiques o ambientals que disminueixin sensiblement la visibilitat, hauran de dur llums i elements reflectants (al davant de color blanc, i al darrera, de color vermell) degudament homologats que permetin la seva correcta visualització pels vianants i conductors.

12. Les bicicletes podran dur remolc homologat per al transport de persones, animals o mercaderies quan el conductor sigui major d’edat i sota la seva responsabilitat.

13. En cas de bicicletes que, per construcció, no puguin ser ocupades per més d’una persona podran transportar, tanmateix, un menor de fins a 7 anys quan el conductor sigui major d’edat i sota la seva responsabilitat, en un seient addicional i amb un casc que hauran de ser homologats.

14. Les bicicletes s’han d’estacionar preferentment als llocs habilitats, deixant en tots els casos un espai lliure pels vianants de tres metres. Resta específicament prohibit lligar-les a arbres, semàfors, senyals de trànsit, fanals, bancs, papereres o davant de zones on hi hagi reserva de càrrega i descàrrega en la calçada en horari dedicat a l’activitat, d’estacionament per a persones amb discapacitat, zones de estacionament prohibit definides a l’article 34 d’aquesta Ordenança, parades de transport públic, passos per a vianants i en elements adossats a les façanes.

15. Els estacionaments de bicicletes situats a la via pública queden únicament i exclusiva reservats per a aquest tipus de vehicle.

16. A les bicicletes li serà d’aplicació allò disposat a la present Ordenança en quant a la retirada de vehicles, especialment quan causi deteriorament del patrimoni públic per lligarles on ho tenen específicament prohibit.

Font: Ajuntament de Sabadell (http://ca.sabadell.cat/pdf/normativa/41.pdf)

One thought on “ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ DE BICICLETES A SABADELL

 1. Estic més o menys d’acord en tots els punts exceptuant la primera frase del primer punt, perquè quan un carril bici està ben fet, no cal que cap ordenança obligui a ningú circular-hi per a ell, ja que preferirà anar-hi. En canvi les ciutats estan plenes de carrils bici tortuosos, estrets, discontinus i/o plens de vianants que els fan impracticables i això penalitza la bicicleta front el vehicle a motor.

  M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

Connecting to %s